O kačičke

Environmentálna hodina tvorivej dramatiky so zameraním na ročné obdobia.

Čierňava Húľava zoberie mamičke kačičke kačiatka, aby jej zbierali po oblohe čierne mračná. Je ochotná vrátiť ich, iba ak mamička kačička nájde stratené ročné obdobia.

Deti sú aktívne vtiahnuté do deja príbehu cez rôzne prvky tvorivej dramatiky - artikulačné, rytmické, motorické, pohybové cvičenia, prvky zo slovesnosti, matematiky, cvičenia na predstavivosť a ďalšie.

Inscenácia je adresovaná deťom I. stupňa ZŠ ako hodina prvouky, prírodovedy, s jednoduchšími prvkami tvorivej dramatiky aj pre deti MŠ ako doplnok výučby o ročných obdobiach.

Réžia a dramatizácia
Iva Liptáková
Na motívy
Dariny Harmanovej
Scénografia a výprava
Iva Liptáková
Bábky
Ľudmila Richtarčíková
Účinkuje
Iva Liptáková
Zvuková a technická spolupráca
Jozef Lipták

Povedali o nás...

Veľmi pekné predstavenie, plné emócií, vhodné pre deti MŠ.