Ponuka pre MŠ a ZŠ

Doprajme vzájomnou spoluprácou malým divákom a diváčkam profesionálny umelecký prístup, primeraný ich veku, v citlivých bábkových divadelných predstaveniach, ktoré ponúkajú priestor na prejavenie emócií.

Naše predstavenia ponúkajú

 • divadlo so zážitkom, plné empatie a nehy;
 • rozšírenie tematických celkov výchovno-vzdelávacieho procesu;
 • vysoké umelecké prevedenie, s výraznou scénografiou a zaujímavou hudbou;
 • príležitosť intelektuálneho a najmä emočného rozvoja detí.

Ak sa rozhodnete niektoré z našich predstavení zaradiť do výchovno-vzdelávacieho plánu vašej školy, neváhajte nás kontaktovať.

Tešíme sa na divadelné stretnutie s deťmi vašej školy!

Vieme zabezpečiť

 • rozdelenie detí do menších skupín (v prípade ich väčšieho počtu),
 • účinkovanie na školskom dvore,
 • účinkovanie v popoludňajších hodinách.

Radi ozvláštnime

 • karnevaly,
 • mikulášske stretnutia,
 • MDD,
 • Deň Zeme,
 • nočné rozprávkové dobrodružstvo v škole,
 • a iné podujatia.

Povedali o nás...

Divadelná inscenácia odohratá na vysokej profesionálnej úrovni, téma blízka deťom predškolského veku. V každom predstavení je na záver zakomponovaný morálny odkaz. Veľmi oceňujeme aj interaktivitu jednotlivých predstavení. Scéna je vždy profesionálna a prejav hlavnej aktérky, pani Liptákovej, je príjemný a empaticky.

Materská škola, Ul. E. M. Šoltésovej 27, Spišská Nová Ves

Výtvarné spracovanie (bábky sú po estetickej stránke v porovnaní s inými bábkovými divadlami nadštandartné); hudobné spracovanie jednoduché, primerané deťom a pútavé pre deti; oceňujeme aj kvalitné ozvučenie hovoreného slova.

MŠ Ružová 9, Smižany

Páči sa mi profesionalita účinkujúcej, ako aj jej interaktívne zapájanie detí do divadelného predstavenia, prosociálny a pritom humorný nádych divadelných predstavení a i.

MŠ Bystrická cesta 70, Ružomberok

Oceňujem Váš jedinečný a neopakovateľný prístup - či už pri výbere námetu (aktuálne, súčasné, poučné), či v spracovaní scény alebo v úžasnom prejave smerom ku deťom i dospelým.