Rozprávkový bicykel

Zuza Kladivková na rozprávkovom bicykli putuje svetom. Rozpráva deťom príbeh o tom, čo zažila v krajine Dopravných pravidiel.

V domčekoch pri ceste býva vždy bezpečne.
V jednom Forka, v druhom For...
Čo tam stojí?
Semafor!

Do deja príbehu nedisciplinovanej cyklistky sa deti aktívne zapájajú cez pocity, zvuky, farby, pamäťové cvičenia či pohyb. Prostredníctvom prvkov matematiky, slovenčiny, logopédie, rytmiky, artikulácie a dýchacích cvičení sa učia základné dopravné pravidlá, aj to, ako sa správať s bicyklom na ceste, peši na chodníku, či v autobuse.

Autorka
Iva Liptáková
Réžia a dramaturgia
Iva Liptáková
Scénografia a výprava
Iva Liptáková
Výtvarná spolupráca
Jaroslav Čech
Účinkuje
Iva Liptáková
Zvuková a technická spolupráca
Jozef Lipták

Povedali o nás...

Veľmi výchovné v predstavení bolo, že žiaci boli priamo vtiahnutí do deja a mohli si zahrať tiež ako herci. Dopravná výchova je veľmi aktuálna, potrebná téma. Táto tematika bola podaná žiakom veľmi pekne a názorne. Ďakujeme.

ZŠ Lendak

Deti divadelné predstavenie sledovali so zaujatosťou, aktívne sa do neho zapájali. Odniesli si domov krásne zážitky, ktoré vyrozprávali nielen svojim pani učiteľkám, ale aj svojim rodičom, čo nás veľmi teší.